Sākumskolas sportiskā Miķeļdiena

Miķeļdiena ar “sportisku piesitienu Privātsākumskolā “Varavīksne”
Kustība un aktīvs dzīvesveids, jautras stafetes ar novākto rudens ražu padarīja sporta stundu par interesantu piedzīvojumu.