Skolas akreditēšana

2018. gada 27. novembrī skola ir akreditēta uz sešiem gadiem.