Skolas dzimšanas diena “Mārītes” grupiņā

Svētku drēbēs saposušies grupiņas “Mārītes” bērni godināja skoliņu 23.dzimšanas dienā! Bērni gan dejoja, gan dziedāja, gan gāja rotaļās un mielojās pie svētku galda. Dienas noslēgumā arī vecākiem bija iespēja kopā ar bērnu, pirms došanās mājās, iepazīt dažādas sajūtu kastes. 
Lai arī turpmāk skoliņā izgaismojas varavīksnes krāsas!!!