Skolas dzimšanas diena sākumskolā
31.oktobrī sākumskolas skolēni atzīmēja skolas dzimšanas dienu.
Izspēlējām dzimšanas dienas spēli, kur skolēni pārbaudīja savas zināšanas par skolu, Liepāju un Latviju, kā arī par skolā apgūtām tēmām.
Noslēgumā kopīgi dejojām un ēdām svētku kliņgeri.