Skolotāju diena

Gudras, mīļas, labsirdīgas

Māca, skaidro, palīdz.

Dāvinu tām jautājumus

Katru mīļu dieniņu!

Anastasija Tatarenkova, 5. klase

Skolotājas Skolotāju dienā!