Starptautiskā diena “Mierpilna sadzīvošana”

16. maijs ir Starptautiskā diena “Mierpilna sadzīvošana”. Prasme sadzīvot nozīmē prasmi pieņemt atšķirīgo un spēt ieklausīties. Šī diena ir pamudinājums starptautiskajai sabiedrībai mācīties mieru, iecietību, sapratni un solidaritāti, lai kopīgi veicinātu ilgtspējīgu pasaules pastāvēšanu. Atgādinājums mācīties sadzīvot.
Arī Privātsākumskolas “Varavīksne” sākumskolas skolēni UNESCO projekta ietvaros, par to diskutēja, aizdomājās un attēloja dažādus miera simbolus savos radošajos darbos.