Tēva dienas pasākums

6. septembrī viesu namā “Šķilas” kuplā skaitā pulcējās Privātsākumskolas “Varavīksne” pirmsskolas audzēkņi un sākumskolas skolēni ar ğimenēm. Šoreiz godinājām tētus, kuri jautrās stafetēs un aktivitātēs nodemonstrēja savu veiklumu, spēku, atraktivitāti un azartu. Pasākuma noslēgumā mūsu skolas tautas deju kolektīvs visus iepriecināja ar brīnišķīgu deju priekšnesumu.
Paldies par kopā būšanu!