Tiltu izpēte “Podziņas” grupā

22. janvārī “Podziņas” pētīja pasaules tiltu bildes un pēc tam pa pāriem vai individuāli būvēja tiltu pāri upei, lai zvērs tiek pāri un laiva tiek cauri.
Taisījām arī nelielu eksperimentu – cik smagas lietas tilts var izturēt.