Vecvecāku un Ģimenes dienas pasākumā ,,Mārītes” grupā

24.04. un 11.05.  Vecvecāku un Ģimenes dienas pasākumā ,,Mārītes” grupas bērni ar priekšnesumu palīdzību uzbūra ,,Pasaku par veco pulksteni un pelēm”. Pasākuma noslēgumā vecāki un vecāki  iesaistījās kopīgā rotaļā un radoša darbiņa veikšanā.
Paldies par skaistajiem ziediem, labiem vārdiem un atsaucību!