Ziemassvētku pasākums Mārītēm

20. decembra vakarā, Mārītes grupas bērni iejutās zaķa dzīvē. Līdzi ķekatniekiem tika vārīta putriņa, dziedātas dziesmiņas, apkalts zirdziņš un aukstos brīžos sasildītas ķepiņas. Noslēgumā tika izlietas laimītes un saņemta dāvaniņa.