Ziemassvētku pasakums “Pelītēm un “Podziņām”

20. decembrī notika Ziemassvētku pasākums “Ticot, cerot un gaidot”. Pirmsskolas grupu “Podziņas” un “Pelītes” bērni ludziņā izstāstīja stāstu par pazudušo sunīti.

Ziemassvētku laiks mums rāda, kā patiesi dzīvot. Māca tas cerēt un māca tas piedot. Mīlēt patiesi, priecāties īsti, pielūgt bērnu, kas dod jaunu dzīvi.

Pēc ludziņas ģimenes vēl kopīgi pavadīja laiku Romas dārzā. Pasākuma noslēgumā visi priecājāmies par pilsētas galveno egli Rožu laukumā.