Zinību diena
Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.
3. septembrī sākumskolas skolēni, pirmsskolas vecuma bērni, pedagogi un vecāki tikās mūsu skolas pagalmā, lai svinētu Zinību dienu. 
Pasākuma sākumā visi vienojās kopīgā Latvijas himnas dziedāšanā, kam sekoja skolas direktores, mācību un audzināšanas darba vadītājas, kā arī pirmsskolas metodiķes uzrunas un vēlējumi jaunajam mācību gadam.
Visus klātesošos priecēja Edgara un Mārtiņa tēta muzikālais sveiciens un novēlējumi.

Pēc svinīgā pasākuma bērni kopā ar klases un grupu audzinātājām  tika aicināti uz kopīgu fotogrāfēšanos.