Zinību diena “Mārītes” grupā

Pirmsskolas grupa “Mārītes” ar jautrām rotaļām ieskandināja Zinību dienu.