ZINĪBU DIENA SĀKUMSKOLĀ

Privātsākumskolā “Varavīksne” 1. septembris tika sagaidīts ar pozitīvām emocijām un prieka pilnām, starojošām acīm gan skolēnu, viņu vecāku, gan pedagogu sejā.

Zinību dienas pasākumu atklāja skolas direktore ar uzrunu un vēlējumiem jaunajam mācību gadam. Visus klātesošos priecēja muzikāls sveiciens, mācību un audzināšanas darba vadītājas un Liepājas baptistu Pāvila draudzes mācītāja vietnieka uzrunas, kā arī Liepājas Domes sveiciens.

Pēc svinīgā pasākuma skolēni devās uz savu klasi, kur notika pirmā klase stunda.