Mazuļu skola – bērniem no 1,5 – 2 gadu vecumam. Nodarbībās bērniem veido pirmo priekšstatu par skolu, bērna pozitīvu attieksmi, drošības sajūtu un uzticēšanos. Sadarbībā ar mammu, caur rotaļām, kustībām, dziesmām un praktisku darbošanos, bērnu ievada komunikāciju un saskarsme pasaulē.

Pedagogs: Santa Juzupa

 

Obligātā pirmsskolas izglītība – piecgadīgi un sešgadīgi bērni interesantā un aizraujošā gaisotnē, caur rotaļām un praktisko darbošanos, apgūs izglītības programmu.

Pirmsskolas pedagogi: Madara Eisāne, Grēta Parfjonova

 

Mākslas studija – nodarbībās bērni kopā ar pedagogu iepazīs brīnumaino mākslas pasauli, krāsu burvību un mākslas darba radīšanas ceļu. Liksim lietā radošo darbošanos, iztēli, fantāziju – zīmējot, līmējot, aplicējot, pludinot, veidojot no dažādiem materiāliem telpiskus objektus.

Pedagogs: Solvita Līduma

 

Teātra pulciņš – ja esi aktīvs, tev patīk uzstāties un sadarboties ar citiem, tad piedāvāju Tev iespēju piedalīties teātra pulciņā. Tur Tev būs iespēja izpausties un parādīt savus talantus, kā arī iemācīties ko jaunu, iepriecinot sevi un citus.

Pedagogs: Maija Linarte

 

Franču valodas nodarbības – apgūstot valodu, mēs paplašinām savu uztveres loku un iepazīstam pasauli. Šajās franču valodas nodarbībās mēs apgūsim gan pamata frāzes gan iepazīsim franču valodas gramatiku un, protams, apgūsim dažādus vārdus franču valodā. Mācīsimies atbilstoši bērnu vecumam. Darbosimies pa grupām, lai franču valoda būtu aizraujošāka un starp bērniem veidotos kontakts arī franciski.

Pedagogs: Katrīna Kupše

 

Angļu valodas pulciņš – bērni apgūs pirmos soļus svešvalodu pasaulē. Galvenie darba paņēmieni: dziesma, pasaka, rotaļa, spēle. Šie paņēmieni noteikti dos pamatu turpmākai svešvalodas apguvei. Visas aktivitātes radīs bērnos pozitīvas emocijas un prieku. Uz pozitīvām emocijām balstīta iepazīšanās ar valodu – dod labus rezultātus.

Pedagogs: Marianna Mazurova

 

Krievu valodas pulciņš – valodu nekad nevar būt par daudz! Krievu valodas apguves programmā bērniem ir iekļauti vienkārši, efektīvi vingrinājumi: kustību spēles, dziesmiņas svešvalodā, valodas spēles, radošo iemaņu elementi, dažādi interaktīvi materiāli, kas attīsta bērna domāšanu un atjautību.

Pedagogs: Gaļina Lakutina (pirmsskola)

Pedagogs: Marianna Mazurova (sākumskola)

 

Mākslas valoda – pasaulē ir daudz valodu un arī mākslai ir sava valoda. Tā runā bez skaņas, bet pasaka neiespējami daudz. Tev atliek iemācīties šo valodu tulkot un pielietot. Ja vēlies kaut ko radīt, Tev ir jānotic pašam sev. Šī ir lieliska iespēja izpētīt dažādas metodes un pieejas mākslai, lai spētu iemācīties sadzirdēt ko tā Tev saka.  

Pedagogs: Grēta Parfjonova

 

Deju improvizācija – deja ir cilvēka prieka, dvēseles stāvokļa izpausme ar ķermenisko formu palīdzību. Deju improvizācija ietvers sevī visu, kas Tev un citiem šajā brīdī ir aktuāls. Šī būs lieliska iespēja, lai katrs varētu parādīt ko prot individuāli un savienot to vienā solī kopā kā komandai. Ja esi iesācējs vai jau lietpratējs kādā no dejas stiliem, droši nāc un pievienojies.

Pedagogs: Grēta Parfjonova

 

Logopēda nodarbības – paskatoties apkārt, Tu burtus ieraudzīsi visur. Ieklausoties apkārtnē, Tu skaņas sadzirdēsi visur. Iepazīties ar burtiem, skaņu pareizu izrunu, attīstīt spēju uztvert un atšķirt valodas skaņas, paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu – bērnam iespējams papildus darbojoties kopā ar logopēdu.

Pedagogs: Līga Vītoliņa

 

Peldēšanas nodarbības – sākot no piecu gadu vecuma Privātsākumskolas “Varavīksne” dalībniekiem piedāvā peldēšanas nodarbības. Dalībnieki pirmās peldēšanas iemaņas apgūst mazajā un pilnveido lielajā baseinā.

Trenere: Sofija Dzenīte

 

Tautiskās dejas – vēlies dejot tautiskās dejas? Tad pievienojies mums!  Nodarboties ar tautisko deju dejošanu var sākt jebkurā vecumā – sākot no ļoti agra un beidzot jau ar cienījamu vecumu. Dejas ļoti labi attīsta kustību koordināciju,  veicina labas stājas veidošanos. Piedaloties dažādos pasākumos, katram ir iespēja parādīt uz skatuves savas dejas prasmes.

Pedagogs: Ilze Dāvidsone

 

Ansamblis – dziedāšana ir viens no brīnišķīgākajiem pašizpausmes veidiem, kas bērnam var sniegt daudz pozitīvu emociju. Dziedāšana attīsta ne tikai muzikālās dotības, bet līdztekus tam tiek veicināta bērna intelektuālā, emocionālā un kustību koordināciju attīstība. Caur mūziku mēs izdzīvojam visu varavīksnes jūtu gammu. Šajās mūzikas nodarbībās mēs padziļināti dziedāsim un mācīsimies dziesmiņas, skaņdarbus, atbilstoši bērna vecumam, kas palīdzēs izkopt bērna dziedāšanas prasmi un, pats galvenais, muzicēšanas prieku!! Dziedāsim un kopā muzicēsim ar citiem bērniem, lai mūsu pirmie soļi mūzikā būtu aizraujoši, interesanti un skanīgi!!!

Pedagogs: Anda Karule

 

Ballītes pirmsskolas un sākumskolas grupas bērniem – Piedāvājam kopā ar pirāti Zāru padarīt Jūsu bērnu jubilejas par svētku dienu, ļaujoties priekam un izklaidei, smejoties un labi pavadot laiku Privātsākumskolas “Varavīksne” telpās. Esam atvērti arī jūsu ierosinājumiem.

Pedagogs: Solvita Līduma