Obligātā pirmsskolas izglītība – piecgadīgi un sešgadīgi bērni interesantā un aizraujošā gaisotnē, caur rotaļām un praktisko darbošanos, apgūs izglītības programmu.

Mākslas studija – nodarbībās bērni kopā ar pedagogu iepazīs brīnumaino mākslas pasauli, krāsu burvību un mākslas darba radīšanas ceļu. Liksim lietā radošo darbošanos, iztēli, fantāziju – zīmējot, līmējot, aplicējot, pludinot, veidojot no dažādiem materiāliem telpiskus objektus.  

Franču valodas nodarbības – apgūstot valodu, mēs paplašinām savu uztveres loku un iepazīstam pasauli. Šajās franču valodas nodarbībās mēs apgūsim gan pamata frāzes gan iepazīsim franču valodas gramatiku un, protams, apgūsim dažādus vārdus franču valodā. Mācīsimies atbilstoši bērnu vecumam. Darbosimies pa grupām, lai franču valoda būtu aizraujošāka un starp bērniem veidotos kontakts arī franciski.

Angļu valodas pulciņš – bērni apgūs pirmos soļus svešvalodu pasaulē. Galvenie darba paņēmieni: dziesma, pasaka, rotaļa, spēle. Šie paņēmieni noteikti dos pamatu turpmākai svešvalodas apguvei. Visas aktivitātes radīs bērnos pozitīvas emocijas un prieku. Uz pozitīvām emocijām balstīta iepazīšanās ar valodu – dod labus rezultātus.

Krievu valodas pulciņš – valodu nekad nevar būt par daudz! Krievu valodas apguves programmā bērniem ir iekļauti vienkārši, efektīvi vingrinājumi: kustību spēles, dziesmiņas svešvalodā, valodas spēles, radošo iemaņu elementi, dažādi interaktīvi materiāli, kas attīsta bērna domāšanu un atjautību.

Logopēda nodarbības – paskatoties apkārt, Tu burtus ieraudzīsi visur. Ieklausoties apkārtnē, Tu skaņas sadzirdēsi visur. Iepazīties ar burtiem, skaņu pareizu izrunu, attīstīt spēju uztvert un atšķirt valodas skaņas, paplašināt latviešu valodas vārdu krājumu – bērnam iespējams papildus darbojoties kopā ar logopēdu.  

Peldēšanas nodarbības – sākot no piecu gadu vecuma Privātsākumskolas “Varavīksne” dalībniekiem piedāvā peldēšanas nodarbības. Dalībnieki pirmās peldēšanas iemaņas apgūst mazajā un pilnveido lielajā baseinā.

Tautiskās dejas – vēlies dejot tautiskās dejas? Tad pievienojies mums!  Nodarboties ar tautisko deju dejošanu var sākt jebkurā vecumā – sākot no ļoti agra un beidzot jau ar cienījamu vecumu. Dejas ļoti labi attīsta kustību koordināciju,  veicina labas stājas veidošanos. Piedaloties dažādos pasākumos, katram ir iespēja parādīt uz skatuves savas dejas prasmes.

Ansamblis – dziedāšana ir viens no brīnišķīgākajiem pašizpausmes veidiem, kas bērnam var sniegt daudz pozitīvu emociju. Dziedāšana attīsta ne tikai muzikālās dotības, bet līdztekus tam tiek veicināta bērna intelektuālā, emocionālā un kustību koordināciju attīstība. Caur mūziku mēs izdzīvojam visu varavīksnes jūtu gammu. Šajās mūzikas nodarbībās mēs padziļināti dziedāsim un mācīsimies dziesmiņas, skaņdarbus, atbilstoši bērna vecumam, kas palīdzēs izkopt bērna dziedāšanas prasmi un, pats galvenais, muzicēšanas prieku!! Dziedāsim un kopā muzicēsim ar citiem bērniem, lai mūsu pirmie soļi mūzikā būtu aizraujoši, interesanti un skanīgi!!!

Ballītes pirmsskolas un sākumskolas grupas bērniem – Piedāvājam kopā ar pirāti Zāru padarīt Jūsu bērnu jubilejas par svētku dienu, ļaujoties priekam un izklaidei, smejoties un labi pavadot laiku Privātsākumskolas “Varavīksne” telpās. Esam atvērti arī jūsu ierosinājumiem.

“Pirmie soļi basketbolā” – četri līdz sešu gadu veciem bērniem.

Montessori pedagoģijas nodarbības

Klavierspēles nodarbības