Privātsākumskolas “Varavīksne”

Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma, kods 11011111

Izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valodu mācību joma
Latviešu valoda 6 6 6 5 5 4
Pirmā svešvaloda 2 2 2 2 2 2
Otrā svešvaloda – krievu valoda       1 2 2
Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības 1 1 1      
Sociālās zinības un vēsture       2 2 3
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
Vizuālā māksla 1 2 2 1 1 1
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Literatūra       1 2 1
Teātra māksla       1 1 1
Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības 2 2 2 2 2 2
Matemātikas mācību joma
Matemātika 4 4 4 4 5 6
Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 2
Datorika   1 1 1 1 1
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība 3 2 3 3 2 3
Skolēna maksimālā

mācību stundu slodze nedēļā

22 23 24 26 28 30