PRIVĀTSĀKUMSKOLA “Varavīksne”

Interešu izglītības pakalpojumu izcenojumi 2019./2020. mācību gadam

Nr. Pakalpojuma nosaukums Mēneša maksa EUR Dienas cena

EUR

1. Ansamblis, 2-6 gadus veciem bērniem, skolēniem 20,00
2. Mākslas studija, skolēniem 20,00
3. Gleznošana, skolēniem un pieaugušiem 7,00
4. Tautiskās dejas pirmsskola/sākumskola 20,00/10,00
5. Montessori pedagoģijas nodarbības 6,50
6. Klavierspēle, individuālas nodarbības 8,00
7. Valodu klubiņi 20,00
8. Mācību priekšmetu fakultatīvi 20,00
9. Peldēšanas nodarbības 30,00 8,00
10. Vasaras dienas nometne, nodarbības un pusdienas, 10 dienas 250,00
11. Vasaras diennakts nometne, 7 dienas 350,00