2., 3. klases skolēnu kino pēcpusdiena

 Karjeras nedēļas ietvaros 2., 3. klases skolēniem notika kino pēcpusdiena, kad baudīja kino priekus, un vēlāk klases stundās iepazina ar šo jomu saistītās profesijas.