14. februārī 4. – 6. klases skolēniem notika Citāda mācību diena par godu Valentīndienai. Šai dienai par godu skolēni gatavojās jau laicīgi, plānojot šīs dienas aktivitātes: noformējumu, vienojās par ģērbšanās stilu, stundu norisi un citiem organizatoriskiem jautājumiem. Dienas laikā valdīja fantastiska, pozitīva noskaņa!