Ģimenes dienas pasākums “Agrā pastaiga ar vēlajām brokastīm”

Ģimenē kopīgi pavadītais laiks ir dārgāks par visu pasaulē.
Ģimenes dienā devāmies kopīgā pastaigā, meklējot izveidotos kontrolpunktus, kuros pildījām dažādus uzdevumus, lai kopīgi satiktos uz vēlajām brokastīm . Paldies par sadarbību kafejnīcai “Papus”!