MĀRTIŅDIENAS GADATIRGUS SĀKUMSKOLĀ

10.11. skolas telpas pieskandināja Mārtiņdienas gadatirgus. Kā jau kārtīgā tirgū, bija gan pārdevēji, gan pircēji, gan mūzika, rotaļas un dažādas citas aktivitātes. Tirgus apmeklētāji varēja izvēlēties gan gardumus, gan mājražotāju darinājumus.