“Mazie dzejas lasījumi” sākumskolā

14. septembrī sākumskolas skolēni kopā ar savām klases audzinātājām par godu Dzejas dienām organizēja “Mazos dzejas lasījumus”.

Katrs dalībnieks izteiksmīgi nolasīja vai norunāja savu izvēlēto vai paša sacerētu dzejoli.

Pasākuma laikā valdīja pozitīva gaisotne.