Skolēni eksperimentē

17.decembrī 5. un 6. klases skolēni iepriecināja mazākos skolasbiedrus, demonstrējot dažādus eksperimentus un skaidrojot redzēto.