Skolēnu Pavasara tirdziņš

26. aprīlī Privātsākumskolā “Varavīksne” notika Pavasara tirdziņš, kur tirgotāju lomās iejutās 4.-6. klases skolēni, lai pilnveidotu savas zināšanas un prasmes ekonomikas pamatos.
Paldies jaunajiem uzņēmējiem!