XIV Sākumskolas izglītības programmas 6. klases absolventu izlaidums

31.maijā svinīgā un mīļā gaisotnē ar ziedu smaržu piepildītā telpā notika 6.klases skolēnu izlaidums.

Ir skola jāatstāj un jāiet tālāk,

Kur sabangota laika upe trauc.

Nekad šo gadu mirdzums neizbālēs;

Lai kur tu būtu, pirmā skola sauks.

Skolu absolvēja desmit brīnišķīgi, talantīgi un mērķtiecīgi absolventi. Īpašs paldies vecākiem, vecvecākiem un skolotājiem. Paldies par kopā pavadīto laiku!