Zinību diena pirmsskolā

Pirmsskolas grupas “Mārītes” bērni ieskandināja Zinību dienu ar mūzikas instrumentiem, bet “Bitītes” gatavoja savas grupiņas jaunā nosaukuma logo.